Jak tepelné čerpadlo pracuje?

Namísto klasického principu výroby tepla je z venkovního ovzduší odebírána tepelná energie. Lednice je dobrým příkladem jednosměrného tepelného čerpadla. Tepelná energie je odebírána zevnitř lednice a je přenášena do její vnější zadní části, kde se uvolňuje odebrané teplo do místnosti.

Tepelné čerpadlo využívá stejného principu jako lednice – odebírá teplo z okolního vzduchu, které je dodáváno tam, kde je právě potřeba.

Efektivita tepelného čerpadla

Účinnost tepelného čerpadla je dána tzv. koeficientem výkonnosti. Obecně platí, že tepelné čerpadlo vyrobí 3 jednotky tepelné energie na každou 1 spotřebovanou jednotku elektrické energie.

Závislost výkonu tepelného čerpadla na klimatických podmínkách.

Koeficient výkonnosti může při mírné teplotě dosáhnout stupně 4. Během chladného počasí je potřeba více elektrické energie k přenesení tepla dovnitř než za příznivého počasí.

Výkon tepelného čerpadla je dán Carnotovým cyklem. Při dosažení teploty -18°C se výkon rovná 1 jednotce tepelné energie na každou spotřebovanou jednotku elektrické energie.

Při teplotách v rozmezí -3°C až +10°C platí poměr 3 získané jednotky tepelné energie na každou spotřebovanou jednotku elektrické energie.